kinderopvang

Missie en visie

Missie

Logé in huis biedt kwalitatief goede kinderopvang aan kinderen van 0 t/m 13 jaar in een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving.

LoGé wil tegemoetkomen aan de steeds groter wordende behoefte in de maatschappij jonge kinderen en ouderen met elkaar in contact te laten komen. Daardoor wordt de (pedagogische) ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd en de levensvreugde van ouderen vergroot. De locatie aan de Vijverlaan in het verzorgingshuis ‘Huis in de Wei’ voldoet aan voorgaande eisen. De vraag naar onze vorm van opvang nam echter zo toe dat Logé in huis een tweede locatie heeft aan de Willaerlaan 1 te Scherpenzeel, in een deel van het voormalige postkantoor. Deze locatie is zo dicht gelegen bij de locatie aan de Vijverlaan, dat ook de kinderen die hier verblijven regelmatig in contact komen met de ouderen in het verzorgingshuis. In overleg met ouders/verzorgers kan het voorkomen dat kinderen die geplaatst zijn op de locatie Vijverlaan deels aanwezig zijn op locatie Willaerlaan, dit om de groepscohesie te bewaken. De twee locaties zijn nauw met elkaar verweven.

                                                                               

Visie

Wij spelen in op de behoeftes van elk individueel kind, zo creëren wij  een kinderopvang waar een kind zich snel veilig en thuis voelt. Een huiselijke en gezellige opvang met een persoonlijk karakter waarbij respect voor jezelf en anderen de belangrijkste leidraad is in de omgang met elkaar.

Om deze visie te bereiken heeft Logé in huis de volgende pedagogische doelen:

  • kinderen een gevoel geven van emotionele veiligheid
  • kinderen gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • kinderen gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • kinderen de kans geven om zich de ‘waarden en normen’ van de cultuur in onze samenleving eigen te maken