kinderopvang

Wie zijn wij

LoGé in huis is in 2008 opgericht door Lorraine Voortman en Gerda de Wit. Al jarenlang werkten wij samen in de opvang van kinderen, o.a. op de peuterspeelzaal in Scherpenzeel. Wij vormen samen met onze medewerkers een team dat helemaal op elkaar is ingespeeld. Vanaf het begin is dit een succes, ook door de nauwe samenwerking met het verzorgingshuis ‘Huis in de Wei’ waardoor onze manier van werken duidelijk meerwaarde krijgt. Wij zien hoeveel het betekent, zowel voor kinderen als voor ouderen, wanneer zij met elkaar in contact komen. Tijdens de gezamenlijke activiteiten ontstaan spontaan lachende gezichten waar het plezier vanaf straalt.

Al snel werd één locatie te klein vanwege het grote aantal aanmeldingen. De huidige twee locaties vinden we echter genoeg: wij willen kleinschalig blijven en zelf meewerken in de dagelijkse opvang. Zo weten we altijd wat er speelt bij onze kinderen en leeft bij hun ouders. Door het nauwe contact met ouders vertalen wij hun wensen direct in onze werkwijze met de kinderen. Wij zien daarin een pedagogische taak: wij stimuleren kinderen in hun ontwikkeling via uitdagende opdrachtjes en spelletjes, passend bij hun leeftijd. Wij werken met kleine, verticale groepen waarin de jongere kinderen leren van de oudere, net als broertjes en zusjes. We hebben de inrichting aangepast naar onze visie zodat er vanzelfsprekend sprake is van een hele huiselijke sfeer op beide locaties. 

 

Lorraine

Gerda

 

 

                                    

 

 

Onze pedagogische medewerkers zijn:                                                                                      

Tessa

Anja

Naomi

 

 

 

Chantal

Wendy

 

 

 

 

 

 

Onze pedagogische beleidsmedewerker/coach is:       

Anne

 

Onze vrijwilligster:       

Jolanda