kinderopvang

Hoe werken wij

              Download: Huisregels LoGé in huis 2020

                                                       

Onderstaande dagindeling geeft een globaal overzicht in wat wij doen per dag met de kinderen. Omdat het hier gaat om een verticale leeftijdsgroep wordt bij de allerkleinsten de dagindeling ook bepaald door hun eet- en slaappatroon. Voor die kinderen gebruiken wij een schriftje voor de communicatie met ouders, wij houden erin bij wat er gebeurt met elk kind de hele dag. Het is tevens voor ouders/verzorgers om aan te geven wat het eet-  en drinkschema van hun kind is en/of er andere belangrijke zaken spelen waarmee wij rekening dienen te houden.

Dagindeling

 07.00 – 09.00 uur De kinderen worden gebracht en er is gelegenheid voor contact met ouders. De schoolgaande kinderen brengen wij naar school.
 09.00 – 10.00 uur Vrij spelen en eventueel een werkje maken.
 10.00 – 10.30 uur Fruithapje, drinken en een tussendoortje. Wij verzorgen het (verse) fruit, dit eten en drinken doen we gezamenlijk aan tafel.
 10.30 – 11.30 uur Tijd om te spelen, knuffelen, voor te lezen, zingen en een boodschapje te doen (bijvoorbeeld naar de markt). minimaal een keer in de week hebben we een activiteit met de bewoners van het Huis in Wei.
 11.30 – 13.00 uur Verschonen van luiers (dit gebeurt ook tussendoor), daarna handen wassen en aan tafel.  Ondertussen halen wij de overblijf kinderen en gaan we gezamenlijk eten.
 12.30 – 13.00 uur De overblijvers krijgen de ruimte om vrij te spelen voor ze weer naar school worden gebracht.
 13.00 – 15.00 uur Rusttijd, de meeste kinderen doen een slaapje, de kinderen die dit niet nodig hebben worden bezig gehouden met voorlezen of een spelletje.
 15.00 – 17.00 uur Verschonen van luiers (dit gebeurt ook tussendoor), daarna doe-activiteiten zowel binnen als buiten. We halen de schoolgaande kinderen op en zij voegen zich bij de groep. Alle kinderen krijgen tussendoor wat te drinken, fruit en wat lekkers.
 17.00 – 18.00 uur Kinderen worden weer opgehaald, contact met ouders.