kinderopvang

Wat bieden wij

Kinderen een gevoel geven van emotionele veiligheid

LoGé in huis staat voor een kleinschalige kinderopvang. Dit houdt in overzichtelijke groepen van maximaal veertien tot zestien kinderen op de groep(en). ‘s Middags worden BSO kinderen uit school gehaald en indien mogelijk bij hun broertje en zusje in de groep geplaatst. Gezien onze visie houden wij hier rekening mee wanneer we kinderen plaatsen op zowel de KDV als BSO. Zolang er ruimte is kunnen kinderen ook alleen van de BSO gebruik maken. Wij werken met vaste leidsters op dezelfde tijden op de groepen. Zo wordt elk kind gekend en erkend waardoor er gemakkelijk een vertrouwensband ontstaat en rekening gehouden kan worden met de gevoelens van ieder kind. In de verticale groepen zijn broertjes en zusjes uit een gezin altijd samen, ook dit versterkt het veilige en huiselijke gevoel.

                                                                   

 

Kinderen gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Kinderen die op de opvang van LoGé in huis komen maken verschillende ontwikkelingsfasen door. Tijdens elke fase is het belangrijk dat een kind leert zijn eigen ‘ik’ te kennen. Wat kan hij al, wat is de volgende ontwikkeling die hij aankan? Voor elk kind gaat dit op zijn eigen manier, in verschillend tempo en met grotere of kleinere groeimomenten. Leidsters van LoGé in huis begeleiden elk kind in zijn/haar ontwikkeling en stimuleren hem om een volgende stap te gaan maken.

                                                                  

 

Kinderen gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties

Ieder kind ontwikkelt zich in relatie tot de ander, dus ook wanneer hij verblijft bij LoGé in huis. Hij leert om te gaan met de ander, zowel met kinderen als volwassenen (leidsters). Bij LoGé in huis wordt hier aandacht aan besteed door kinderen in groepen van verschillende leeftijden te plaatsen en onder begeleiding samen te laten spelen. Daarnaast worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd waarbij kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf en leren rekening te houden met elkaar.