kinderopvang

Onze kwaliteit

Onze kwaliteit

Alle leidsters werken vanuit de visie van LoGé in huis. Zij zorgen voor een prettige sfeer en bieden de kinderen veiligheid en geborgenheid. Alle medewerkers zijn voorzien van een goede en gerichte opleiding op MBO 4-niveau en in het bezit van een BHV-diploma. Wij hanteren protocollen en werken volgens ons pedagogisch beleidsplan. Op iedere groep is een werkplan aanwezig die wij gebruiken voor het omgaan met onze kinderen.

Wij voeren regelmatig overleg met elkaar en zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang. In het werken met de kinderen zitten we op één lijn. Zo borgen wij dat LoGé in huis een professionele, maar bovenal een gezellige en veilige, kinderopvang is en blijft. Een opvang waar kinderen met veel plezier naar toe gaan en waar de ouders met een gerust hart hun kinderen achterlaten.

De inspectierapporten van de GGD bevestigen de goede kwaliteit die wij met onze werkwijze in de kinderopvang bieden.

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Vanaf 1 januari 2020 is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker / coach verplicht in de kinderopvang volgens de wet IKK. Op LoGé in huis wordt deze functie sinds 2018 door 1 persoon uitgevoerd. Voor de inzet houden wij ons aan de wettelijke afspraken die gelden voor twee locaties. De taken zijn als volgt:

Pedagogisch beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid, in samenspraak met de eigenaren en het team van pedagogisch medewerkers. Het pedagogisch beleid is breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het beleid raakt aan alledaagse pedagogische praktijk. De pedagogisch beleidsmedewerker heeft dus ook de taak bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Pedagogisch coach

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook pedagogisch medewerkers met flexibele inzet.

Ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en -coach is gebaseerd op het aantal locaties en fte pedagogische medewerkers in dienst per 1 januari 2020. LoGé in huis heeft vier locaties (twee maal kdv en twee maal bso) en dus inzet van 200 uur voor de pedagogisch beleidsmedewerker. Het totaal aantal uren coaching is gebaseerd op het aantal fte, in totaal 5.8, zie hiervoor de berekening in de bijlage. Dit komt neer op 58 uur op jaarbasis.

Jaarplanning in schema:

Locaties Plan inzet uren pedagogisch beleid Plan aantal uren inzet coaching pedagogisch medewerkers Pedagogisch coach
KDV Vijverlaan 50 36 Anne
BSO Vijverlaan 50 10 Anne
 
KDV Willaerlaan 50 14 Anne
BSO Willaerlaan 50 8 Anne
 
Totaal 200 68