kinderopvang

Ouders

Wij werken met vaste leidsters op dezelfde tijden op de groepen. Ouders en leidsters krijgen hierdoor een vertrouwensband met elkaar wat ten goede komt aan ieder kind. Persoonlijke communicatie vinden wij van groot belang om zoveel mogelijk samen met de ouders vorm te geven aan de ontwikkeling van hun kind. Ouders komen voor de opvang van hun kind bij LoGé in huis. Ouders hebben dan ook geen verplichtingen zoals meewerken aan een schoonmaakavond, doen van kleine reparaties, tuinonderhoud of iets dergelijks.

Jaarlijks organiseren wij een ouderavond met als doel informatie en ervaringen uit te wisselen. Zowel tussen ouders onderling en met de leidsters. De inhoud van de ouderavond wordt bepaald aan de hand van een thema. Voorbeelden van thema’s zijn ‘Positief opvoeden’ en ‘Kinder EHBO’.

Onze nieuwsbrief komt in principe vier keer per jaar uit. Alle zakelijke informatie die ouders kunnen gebruiken met betrekking tot onze opvang staat hierin vermeld. In de nieuwsbrief staat ook informatie over eventuele veranderingen plaatsvinden met betrekking tot ontwikkelingen in de kinderopvang. We geven aan met welke thema’s we werken in deze periode. Ook vermelden wij de kinderen die nieuw bij ons zijn en nemen we afscheid van de kinderen die weggaan.