kinderopvang

Oudercommissie

LoGé in huis heeft een oudercommissie die bestaat uit ouders van beide locaties. De oudercommissie heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen te behartigen. Ze dient als aanspreekpunt voor ouders en voert overleg met de leiding van LoGé in huis. De oudercommissie vergadert samen, maar de ouders brengen advies uit over de locatie waarop hun kinderen zitten. Zo vindt er op gezette tijden gestructureerd overleg plaats waarin veranderingen, ontwikkelingen, knelpunten, kwaliteitsaspecten etc. besproken worden. De verslagen van de vergadering kunnen per mail opgevraagd worden bij de secretaris van de oudercommissie.

Voorzitter:                  Gert Jan Peelen

Penningmeester:                          

Secretaris:                  Jantine Klaassen                 

Algemeen lid:            Monica Werkman               

Algemeen lid:            Maarten Visser