kinderopvang

Oudercommissie

LoGé in huis heeft een oudercommissie die bestaat uit ouders van beide locaties. De oudercommissie heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen te behartigen. Ze dient als aanspreekpunt voor ouders en voert overleg met de leiding van LoGé in huis. De oudercommissie vergadert samen, maar de ouders brengen advies uit over de locatie waarop hun kinderen zitten. Zo vindt er op gezette tijden gestructureerd overleg plaats waarin veranderingen, ontwikkelingen, knelpunten, kwaliteitsaspecten etc. besproken worden. De verslagen van de vergadering kunnen per mail opgevraagd worden bij de secretaris van de oudercommissie.

Voorzitter:                  Lianne van de Lagemaat   (Willaerlaan)

Penningmeester:      Tara van Essen                    (Vijverlaan)

Secretaris:                  Jantine Klaassen                 (Vijverlaan)

Algemeen lid:            Monica Werkman               (Vijverlaan)

Algemeen lid:            Daphne vd Hoef                  (Vijverlaan)